سنگ میثم تولید کننده انواع سنگ های ساختمانی

در ابعاد و اندازه های و اشکال مختلف از جمله بادبر است