آدرس: قم، جاده قدیم تهران، بعد از پلیس راه، بلوار شهید رجایی

تلفن: 02536640412

فکس: 02536641412

موبایل: 09121271525

E-mail: info@meysamstone.com