15×10×2

سبز

صیقلی

نما

کف

قرنیز

محصولات مشابه