مروارید نام سنگ
گرانیت جنس سنگ
سفید رنگ
120 cm , Free Size طول
35 , 40 cm عرض
2 , 3 cm ضخامت
صیقلی شیوه فرآوری

محصولات مشابه