40×2

120×35×3

سفید

خاکستری

صیقلی

کف

پله

محصولات مشابه