آب گرم نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
کرم رنگ
15 , 20 , 30 , 40 cm طول
15 , 20 cm عرض
4 cm ضخامت
بادبر شیوه فرآوری

محصولات مشابه