بی موج

ترشاب نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
دودی رنگ
دلخواه طول
40 cm عرض
2 cm ضخامت
صیقلی بی موج شیوه فرآوری

موج دار

ترشاب نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
دودی رنگ
دلخواه طول
35 , 40 cm عرض
2 , 4 cm ضخامت
صیقلی موج دار شیوه فرآوری

محصولات مشابه