ترشاب نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
دودی رنگ
دلخواه طول
40 cm عرض
2 cm ضخامت
چرمی شیوه فرآوری

محصولات مشابه