بی موج

گزعنبر نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
کرم رنگ
دلخواه طول
30 , 35 , 40 cm عرض
2 , 4 cm ضخامت
صیقلی بی موج شیوه فرآوری

موج دار

گزعنبر نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
کرم رنگ
دلخواه طول
30 , 35 , 40 cm عرض
2 , 3 , 4 cm ضخامت
صیقلی موج دار شیوه فرآوری

محصولات مشابه