محلات نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
قرمز رنگ
دلخواه طول
30 , 35 , 40 cm عرض
2 cm ضخامت
چرمی شیوه فرآوری