سنندج نام سنگ
مرمریت جنس سنگ
قرمز رنگ
30 , 60 , Free Size طول
15 , 30 , 40 cm عرض
2 cm ضخامت
صیقلی شیوه فرآوری

محصولات مشابه