بی موج

آذرشهر نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
قرمز رنگ
دلخواه طول
15 , 30 , 40 cm عرض
1 , 2 cm ضخامت
صیقلی بی موج شیوه فرآوری

موج دار

آذرشهر نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
قرمز رنگ
دلخواه طول
15 , 20 , 35 , 40 cm عرض
2 , 4 cm ضخامت
صیقلی موج دار شیوه فرآوری

محصولات مشابه