بی موج

محلات نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
قرمز رنگ
دلخواه طول
30 , 40 cm عرض
2 cm ضخامت
صیقلی بی موج شیوه فرآوری

موج دار

محلات نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
قرمز رنگ
دلخواه طول
35 , 40 cm عرض
2 cm ضخامت
صیقلی موج دار شیوه فرآوری

محصولات مشابه