بی موج

ترشاب نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
قهوه ای رنگ
دلخواه طول
25 , 35 , 40 cm عرض
2 , 4 cm ضخامت
صیقلی بی موج شیوه فرآوری

موج دار

ترشاب نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
قهوه ای رنگ
دلخواه طول
25 , 30 , 35 , 40 cm عرض
1 , 2 , 4 cm ضخامت
صیقلی موج دار شیوه فرآوری

محصولات مشابه