بی موج

کاشان نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
قهوه ای رنگ
دلخواه طول
10 , 30 , 40 cm عرض
1 , 2 cm ضخامت
صیقلی بی موج شیوه فرآوری

موج دار

کاشان نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
قهوه ای رنگ
دلخواه طول
10 , 20 , 40 cm عرض
1 , 2 , 4 cm ضخامت
صیقلی موج دار شیوه فرآوری

محصولات مشابه