اکن آباد نام سنگ
مرمریت جنس سنگ
مشکی رنگ
40 , 120(پله) cm , Free Size طول
35 , 40 cm عرض
2 , 4 cm ضخامت
صیقلی شیوه فرآوری

محصولات مشابه