لاشتر نام سنگ
مرمریت جنس سنگ
مشکی با رگه های سفید رنگ
30 cm طول
10 , 15 , 20 , 30 cm عرض
1 , 2 cm ضخامت
صیقلی شیوه فرآوری

محصولات مشابه