بی موج

آب گرم نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
کرم رنگ
دلخواه طول
30 , 35 , 40 , 60 cm عرض
2 , 4 cm ضخامت
تیشه ای بی موج شیوه فرآوری

موج دار

آب گرم نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
کرم رنگ
دلخواه طول
30 cm عرض
4 cm ضخامت
تیشه ای موج دار شیوه فرآوری

محصولات مشابه