گندمک نام سنگ
مرمریت جنس سنگ
زرد رنگ
40 cm طول
40 cm عرض
2 cm ضخامت
تیشه ای شیوه فرآوری

محصولات مشابه