ترشاب نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
سفید رنگ
دلخواه طول
15 , 20 , 30 , 35 , 40 cm عرض
2 cm ضخامت
تیشه ای شیوه فرآوری

محصولات مشابه