بی موج

آذرشهر نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
زرد رنگ
دلخواه طول
20 cm عرض
2 cm ضخامت
صیقلی بی موج شیوه فرآوری

موج دار

آذرشهر نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
زرد رنگ
دلخواه طول
40 cm عرض
2 cm ضخامت
صیقلی موج دار شیوه فرآوری

محصولات مشابه