بی موج

خمین نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
زرد رنگ
دلخواه طول
20 , 30 , 40 cm عرض
1 , 2 , 4 cm ضخامت
صیقلی بی موج شیوه فرآوری

موج دار

خمین نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
زرد رنگ
دلخواه طول
35 , 40 cm عرض
2 , 4 cm ضخامت
صیقلی موج دار شیوه فرآوری

محصولات مشابه