بی موج

محلات نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
چوبی رنگ
دلخواه طول
35 , 40 , 60 cm عرض
2 cm ضخامت
صیقلی بی موج شیوه فرآوری

موج دار

محلات نام سنگ
تراورتن جنس سنگ
چوبی رنگ
دلخواه طول
35 , 40 , 50 , 60 cm عرض
2 , 4 cm ضخامت
صیقلی موج دار شیوه فرآوری

محصولات مشابه