60×20×2

60×30×2

60×60×2

سفید

صیقلی

نما

کف

محصولات مشابه