گندمک نام سنگ
مرمریت جنس سنگ
زرد رنگ
30 cm طول
15 , 30 cm عرض
2 cm ضخامت
صیقلی شیوه فرآوری

محصولات مشابه